برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : دوشنبه ۹۹/۱۰/۲۹

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی نقره ای

رنگ نقره ای یا سیمین جزء سرد محسوب شده و این رنگ برای توصیف ماه به کار می رود.

فرش ماشینی رنگ نقره ای که یکی از فرش های پر زرق و برق است و حس ثروت و دارایی را به شما می دهد و همیشه در دکوراسیون شما احساس برتری نسبت به دیگران به شما می دهد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ نقره ای را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : H10161038
کد فرش : H10161032
کد فرش : H10161014
کد فرش : H10161023
کد فرش : H10161024
کد فرش : 1016120111
کد فرش : 1016120110
کد فرش : 1016120109
کد فرش : 101612065
کد فرش : 101612068
کد فرش : 101612070
کد فرش : 1016120105
کد فرش : 101612092
کد فرش : 101612090
کد فرش : 101612088
کد فرش : 101612084
کد فرش : 101612083
کد فرش : 101612080
کد فرش : 101612076

فرش شگی فانتزی

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG10131

فرش سه بعدی پرزبلند

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG101311

فرش ماشینی پرز بلند شگی

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG101310

فرش شگی طرح سه بعدی

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG10134

فرش پرزبلند شگی

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG10132

فرش فانتزی پرزبلند

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG10133

فرش شگی تیره

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG101312

طرح جدید فرش شگی

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG101314
کد فرش : 10201055
کد فرش : 10201053
کد فرش : 10201048
کد فرش : H1020120133
کد فرش : H1020120132
کد فرش : H1020120131
کد فرش : H1020120128
کد فرش : H1020120127
کد فرش : 1020120121
کد فرش : 1020120118
کد فرش : 1020120115
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه